ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / EMAS / ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-2/02.07.2012г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), информация за откриване на процедура за регистрация на организациите се публикува в срок 30 дни на интернет страницата на МОСВ.

На 11.01.2017 г. е открита процедура за регистрация по EMAS на „.А.С.А. България“ ЕООД.

Архив