ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / ЕКОМАРКИРОВКАТА НА ЕС / ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Критериите, на които даден продукт трябва да отговаря, за да може да получи екомаркировката на ЕС, се установяват с Решение на Европейската комисия.

Продуктови групи, за които има РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА за установяване на екологични критерии: