ШУМ / КОНТАКТИ

> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО


Европейско

Show less
> УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО
> КОНТАКТИ
> ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване“

Мария Гълъбова – началник-отдел
тел: 02 940 62 27
e-mail: mgalabova@moew.government.bg

Светла Генева – старши експерт
тел: 02 940 63 23
e-mail: sgeneva@moew.government.bg