ШУМ / ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО


Европейско

Show less
> УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО
> КОНТАКТИ
> ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Информация за прилагането от страна на Република България на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда:
http://eea.government.bg/bg/dokladi/noise


Страница на Европейската комисия:
http://ec.europa.eu/environment/noise/index_en.htm


Noise Observation and Information Service for Europe (NOISE):
http://noise.eionet.europa.eu/index.html


NoiseWatch е интегрирана система за оценка на шума в околната среда на 3 нива и включва:
1. Моделирана оценка на автомобилния, железопътния, авиационния и промишлен шум на градско ниво;
2. Измерени данни от станциите в избрани градове;
3. Оценки предоставени чрез мобилно устройство или субективни оценки.
От декември 2011 г. досега, почти 185 000 оценки са доставени на базата данни и могат да бъдат разгледани на: http://discomap.eea.europa.eu/map/NoiseWatch/