ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ – 2017

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Развъждане на сладководни риби, раци и аквакултури в язовир „Аспарухов вал“, разположен в имоти в землището на гр. Козлодуй и в землищата на с. Златия и с. Разград, община Вълчедръм“ с възложител ЕТ „Георги Кънчев 2011“ /отг. на 20.04.2017 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение „Открит добив на строителни материали (варовици и доломитни варовици) от находище „Капу баир“, землище с.Партизани и с.Лопушна, Община Дългопол, Област Варна и с.Трънак, Община Руен, Област Бургас“ с възложител „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД /отг. на 07.02.2017 г./