ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОВОС-2016

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
  • Съобщение за Решение № 2-П/2017 г.  за прекратяване на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в това число и оценката за съвместимостта за инвестиционно предложение „Изграждане на ветроенергиен парк „Зелена енергия – Сакар”, състоящ се от 90 вятърни генератора с мощност от 2 до 3 MW и прилежащата им инфраструктура в землищата на гр. Тополовград, с. Българска поляна, с. Сакарци, с. Планиново, с. Дервишка могила, с. Костур, с. Лисово, с. Дрипчево и с. Черепово“ с възложител „Тера Бългериа 1“ ЕООД /06.06.2017 г./
  • Съобщение за Решение № 1-П/2017 г. за прекратяване на процедурата  по ОВОС), в това число и оценката за съвместимостта за инвестиционно предложение  „Добив на пясък и чакъл от наносни отложения в руслото на р. Дунав, участък „Мишка” (км 462,0 до км 459,4 км) в района на с. Бабово, община Сливо поле, област Русе”, с възложител „Кариери за чакъл и пясък – България“ ЕАД /23.02.2017 г./