ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОВОС-2016

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за Решение № 1-П/2017 г. за прекратяване на процедурата  по ОВОС), в това число и оценката за съвместимостта за инвестиционно предложение  „Добив на пясък и чакъл от наносни отложения в руслото на р. Дунав, участък „Мишка” (км 462,0 до км 459,4 км) в района на с. Бабово, община Сливо поле, област Русе”, с възложител „Кариери за чакъл и пясък – България“ ЕАД /23.02.2017 г./