ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ОВОС-2016

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
  • Съобщение за Решение по ОВОС № 1-1/2017 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на нова „Въздушна линия (ВЛ) 400 кV п/ст „Марица Изток” (Република България) – п/ст „Неа Санта” (Република Гърция)”по Вариант І на трасе на електропровода, с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД /31.03.2017 г./