ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СТАНОВИЩА ПО ЕО-2017

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
  • Съобщение за Решение № 71/31.05.2017 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 1-1/2017 г., с което се съгласува Интегрирана транспортна стратегия (ИТС) в периода до 2030 г. с възложител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) /01.06.2017 г./