ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ПО ЕО ЗА 2017

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
  • Съобщение за Решение № 35/13.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за оттегляне на Решение №26/02.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО1/2017 г. от 01.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите, с коеито е преценено да не се извършва екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г. /13.03.2017 г./
  • Съобщение за Решение № 34/13.03.2017. на министъра на околната среда и водите за допълнение на Решение №30/08.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за извършване на екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г. /13.03.2017 г./
  • Съобщение за Решение № 33/13.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за допълнение на Решение № 27/06.03.2017 г. за отмяна на Решение № ЕО-1/2017 г. от 01.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите, с коеито е преценено да не се извършва екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г. /13.03.2017 г./
  • Съобщение за Решение № 30/08.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за извършване на екологична оценка на проект на актуализация на Плана за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г. /08.03.2017 г./
  • Съобщение за Решение № 27/06.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за отмяна на Решение № ЕО-1/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) „Пирин“ за периода 2014-2023 г. с възложител Дирекция „Национален парк „Пирин“ /07.03.2017/
  • Съобщение за Решение № 26/02.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-1/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) „Пирин“ за периода 2014-2023 г. с възложител Дирекция „Национален парк „Пирин“/02.03.2017 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-1/2017 г.  на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) „Пирин“ за периода 2014-2023 г., с възложител Дирекция „Национален парк „Пирин“ /01.03.2017 г./