КОНТАКТИ

ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА”

БОРЯНА КАМЕНОВА  ДИРЕКТОР               02/ 940 62-85  bor@moew.government.bg

ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА”

РАЙНА АНГЕЛОВА  Н-К ОТДЕЛ                  02/940 61-33  rkangelova@moew.government.bg

Детелина Петрова      Държавен експерт   02/940 61-44  dpetrova@moew.government.bg

Павел Павлов             Старши експерт       02/940 61-88  pmpavlov@moew.government.bg

Светла Ангелова        Старши експерт      02/940 61-00  ssangelova@moew.government.bg

Радослав  Лозанов     Младши експерт      02/940 65-49  rlozanov@moew.government.bg

Калин Митрофанов    Младши експерт      02/940 60-78  kmitrofanov@moew.government.bg

ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕГОВОРИ И АДАПТАЦИЯ”

ВЕНЕТА БОРИКОВА  Н-К ОТДЕЛ                02/940 61-83  vvladimirova@moew.government.bg

Диана Тодорова         Главен експерт         02/940 65-72  dtodorova@moew.government.bg

Мария Тодорова        Старши експерт        02/940 66-78  mtodorova@moew.government.bg

Боряна Кабзималска  Старши експерт        02/940 61-07  bkabzimalska@moew.government.bg

Вероника Дачева       Старши експерт       02/940 65-82  vdacheva@moew.government.bg