МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 230
заглавие

„Доставка и гаранционно сервизно обслужване на 2 броя нови леки пътнически автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите“

съдържание

Публично състезание с предмет: „Доставка и гаранционно сервизно обслужване на 2 броя нови леки пътнически автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите“

актуална от 09.08.2017
актуална до 31.08.2020
вид Процедури
Министерство на околната среда и водите