МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 232
заглавие

„Заснемане и изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република България“

съдържание

Публично състезание с предмет: „Заснемане и изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република България“

актуална от 15.08.2017
актуална до 31.08.2020
вид Процедури
Министерство на околната среда и водите